Ihmisten kohtaaminen on taitolaji

28.12.2019

Otsikko on totta, niin yksityis- kuin työelämässäkin. Liian usein ainakin itse ajattelen, että joitain taitoja voi käyttää vain työssä, joitain asioita yksityiselämässä, ja jotkut ovat omiaan harrastuksissa. Coachingissa on tietyt ydinasiat, jotka pätevät niin valmennustyöhön kuin jokaisen omaan, henkilökohtaiseen elämään kun puhutaan ihmisten kohtaamisesta. Nämä ydinasiat koostuvat viidestä elementistä:

- Keskity

- Kuuntele

- Kunnioita

- Kysy

- Kannusta

Jos jokaisessa kohtaamisessa keskittyisimme kuuntelemaan, kunnioittaisimme kertojaa ja hänen sanomaansa, kysyisimme jotta välttyisimme tulkinnoilta ja kannustaisimme häntä vaikka sanattomastikin, kuinka monelta väärinkäsitykseltä ja turhalta riidalta välttyisimmekään!

Keskittyminen tarkoittaa pysähtymistä jonkun asian - tai ihmisen - äärelle. Se tarkoittaa sitä, että suljemme elämästämme sillä hetkellä muun, ja osoitamme koko olemuksellamme, että juuri tällä hetkellä kertojan asia on meille kaikista tärkein. Jos väitän kuuntelevani, ja samalla katson kännykkää, touhuan jotain muuta, se voi välittää toiselle viestiä siitä, että hän ja hänen asiansa ei ole tärkeä. Keskittyminen on siis läsnäolemista.

Kuunteleminen. Jos en kuuntele, en kuule mitä toinen sanoo. Meillä on kolme kanavaa kuuntelemiselle: korvat, jotta kuulemme sanat, silmät, joilla "kuulemme" sanattoman viestinnän ja sydän, jolla kuulemme tunteet ja voimme asettua toisen asemaan. Meillä on kaksi korvaa ja vain yksi suu, ja niitä olisi hyvä käyttää samassa suhteessa. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi, ja kuulluksi tuleminen synnyttää osallisuuden tunteen: minulla on väliä, minun mielipiteilläni ja sanomisillani on väliä ja merkitystä.

Kunnioitus: kun keskityn kuuntelemaan toista, se on kunnioitusta. Kun olen täysin läsnä toiselle ihmiselle, osoitan kunnioitusta ja arvostusta häntä kohtaan. Kunnioittaminen avaa tietä luottamuksen syntymiselle, ja se puolestaan on edellytys hyvälle, vastavuoroiselle ihmissuhteelle.

Kysy, sillä "Ei kysyvä tieltä eksy". Jos en ymmärrä mitä toinen tarkoittaa, minun pitää kysyä. Se, että emme kysy, on varmin tie tulkinnoille - ja ne harvoin osuvat oikeaan. Myös coachingissa valmentajan tärkein tehtävä on osata kysyä. On hyvä, jos osaa kysyä kysymyksiä, jotka laittavat vastaajan miettimään. "Oliko kiva viikonloppu?" "Joo." Entä jos kysyisitkin seuraavalla kerralla: "Mitä teit viikonloppuna?" Se on keskustelun avaus. Toiselle avautuu tilaisuus kertoa mitä kaikkea on tapahtunut. Se kertoo myös siitä, että kysyjä on aidon kiinnostunut toisesta; se kertoo kunnioituksesta toisen kokemuksia kohtaan ja siitä että kuuntelijalla on aikaa kuunnella.

Kannusta. Joskus välttelemme kannustamista, sillä helposti se sekoitetaan kehumiseen. Kannustus on sitäkin, mutta se vaatii aina aitoutta. Emme pärjää elämässämme, emme työ- emmekä yksityiselämässä, jos meitä ei kannusteta. Jokainen tarvitsee kannustusta, jotta uskaltaa mennä elämässään eteenpäin. Kannustamisen kautta tiedämme myös, että olemme jossain asiassa hyviä - ja oikea kannustus kertoo myös sen, missä voisimme vielä kehittyä. Kehua osaavat lähes kaikki, mutta kehu voi olla myös valheellista: kehun kautta voidaan hakeakin omaa etua. Kannustus on aina aitoa - ja jos sitä yrittää teeskennellä, sen huomaa. Siksi kannustaminen on opeteltava taito.

Näillä "Viidellä K:lla" voi olla mullistava vaikutus omaan elämääsi! Vinkki: voit ottaa tavoitteeksi parantaa vaikka yhtä K-aluetta kerrallaan yhden kuukauden tai jos haluat, niin vaikka viikon ajan. Voit myös kysyä itseltäsi, mikä näistä on vaikein taito sinun oppia, ja keskity sen kehittämiseen erityisesti. Miten voisit käyttää jo olemassa olevia vahvuuksiasi kehittämään sitä osa-aluetta, mikä vaatii vielä preppausta? Puolen vuoden kuluttua olet jo aika hyvä näissä taidoissa.

Tekstin yläpuolella olevassa kuvassa on ihmisiä, jotka ovat kaukana, eikä heitä ole helppo tunnistaa. Se voi olla vertauskuvana tekstilleni. Kun käytämme arjessamme edellä esittelemääni viiden K:n periaatetta, näemme ihmiset paremmin ja mahdollistamme tutustumisen heihin syvemmin.

Keskitytään siis kunnioittavaan kuuntelemiseen ja kysytään tarvittaessa, jotta osaamme kannustaa oikeilla sanoilla!